Informasjonskontoret i Norge - IKIN

- Ser alt - vet alt - sikrer deg -


Informasjonskontoret i Norge (IKIN)

Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu

WWW.IKIN.NO - Post@IKIN.NO

Org. nr. 916 190 255 - Bank: 2050.44.36110

Tlf. 99 444 567


Foreningens formål er å innhente og formidle informasjon basert på fysiske kilder, så som bøker, aviser, brev og annet skriftlig materiale og gjennom dette øke den alminnelige bevissthet om kildekritikk for derigjennom å fremme ytringsfrihet og demokrati. Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via praktisk og økonomisk støtte til drift av et informasjonskontor.


Vi bistår for tiden følgende foreninger og firmaer:


- Administrasjon AS - www.administrasjon.no

- Automasjonsutvikling AS - www.automasjonsutvikling.no

- Donaldistene - www.donaldistene.no

- Fellesantikvariatet AS - www.bokborgen.no

- Lekemuseet - www.lekemuseet.no

- Leseland - www.leseland.no

- Modelljernbanemuseet - www.modelljernbanemuseet.no

- Museumsbygget Hadelandsgården - www.hadelandsgaarden.no

- Norsk Tegneserieforum - www.tegneserieforum.no

- Pirayaklubben i Norge - www.pirayaklubben.no

- Radiomuseet - www.radiomuseet.no

- Riksmuseet - www.riksmuseet.no

- Riksmuseene AS - www.riksmuseene.no

- Skar Bygg & Eiendom AS - www.skar-bygg-og-eiendom.no

- Tegneseriemuseet - www.tegneseriemuseet.no

- Trebia AS - www.informasjonskontoret.no